"Сайта използва голи снимки на момичета, без да има права над тях, в сайта попаднаха и мои снимки, моля да бъде премахната, за да може всички тези момичета да дишат спокойно, да не са под постоянно напрежение кой к лога ще види снимката. Много ще съм благодарна, ако премахнете сайта"
Назад към sitestrash.com
Посетете сайта на адрес: www.nivata.motikarq.com